Restaurante

SALAS E RESERVADOS: 4 comedores privados con capacidade desde 2 a 60 comensais.

SERVIZOS ADICIONAIS: Salóns para banquetes e todo tipo de celebracións e eventos, presentación de produtos, etc. con posibilidade de instalación de proxectores e outros dispositivos. Aparcadoiro e Terraza.